Một vài cập nhật về Brexit từ C&T Accountants

Vương quốc Anh có thể rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Rời khỏi EU có nghĩa là một số thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và công dân tại Anh. Chính phủ Anh đang thúc giục các doanh nghiệp tại Anh về sự rời bỏ EU khi không có một cam kết thương mại nào được ký kết

Trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra một vài hướng dẫn mà chúng tôi nghĩ rằng có thể phù hợp với quý khách.

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Chuẩn bị cho sự gián đoạn về giao dịch tại biên giới Anh-EU

1. Lấy số UK Economic Operator Registration and Identification (EORI) để bạn có thể tiếp tục nhập hoặc xuất hàng hóa và xin cấp phép sẽ giúp quý khách làm thủ tục hải quan dễ dàng hơn.

2. Quyết định nếu quý khách muốn thuê một đại lý xuất nhập khẩu, hoặc tự khai báo.

3. Liên hệ với tổ chức di chuyển hàng hóa của quý khách (ví dụ: một công ty vận tải) để tìm hiểu những thông tin họ cần để khai báo cho hàng hóa của quý khách, hoặc nếu quý khách sẽ cần phải tự làm.

Công dân EU hiện đang sống ở Anh

Sẽ không có thay đổi về quyền và vị thế của công dân EU hiện đang sống ở Anh cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 hoặc ngày 31 tháng 12 năm 2020 nếu Vương quốc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Quý khách và gia đình của bạn có thể đăng ký Chương trình Định cư EU để tiếp tục sống ở Vương quốc Anh. Chương trình sẽ mở hoàn toàn trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Ở lại Anh lâu hơn 3 tháng nếu không có thỏa thuận Brexit

Công dân EU hiện không sống ở Anh

Công dân EU và công dân Thụy Sĩ sẽ có thể vào Vương quốc Anh như hiện tại (trong một thời gian tạm thời). Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình tự do di chuyển trong khối EU và UK và trước khi hệ thống nhập cư dựa trên năng lực mới của Vương quốc Anh bắt đầu có hiệu lực vào năm 2021, quý khách sẽ cần phải nộp đơn xin European Temporary Leave to Remain nếu muốn ở lại Anh hơn 3 tháng.

European Temporary Leave to Remain sẽ cho phép EEA và công dân Thụy Sĩ đến Vương quốc Anh sau ngày 29 tháng 3 năm 2019 để sống, làm việc và học tập tại Vương quốc Anh nếu không có thỏa thuận Brexit.

EEA và công dân Thụy Sĩ có European Temporary Leave to Remain sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh trong 36 tháng kể từ ngày được cấp. European Temporary Leave to Remain sẽ vẫn là tình trạng nhập cư tạm thời, không thể gia hạn. Nó sẽ không cho phép EEA và công dân Thụy Sĩ được phép ở lại viễn viễn tại Anh.

Nếu EEA và công dân Thụy Sĩ muốn ở lại Anh hơn 36 tháng, họ sẽ cần nộp đơn xin nhập cư theo hệ thống nhập cư mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Những người không đủ điều kiện sẽ cần rời khỏi Vương quốc Anh khi European Temporary Leave to Remain hết hạn.

Xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

Địa chỉ: 6-7 St Mary At Hill-London-EC3R 8EE
68 King William Street, London EC4N 7HR
Số điện thoại: ++ 44 800 002 9069
Mobile/Whasapp/Viber: ++ 44 749 013 0207
Email: info@cataccountants.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *