Nhà hàng và karaoke 100% thuần Việt ở đông nam London

Queen du Vietnam
(+44) 20 8269 0982
155-157 Trafalgar Road, Greenwich, SE10 9TX, London