Trường Tiếng Việt London – Vietschool London – ở New Cross, London

Viet Page xin giới thiệu đến bạn đọc Trường tiếng Việt London, Vietschool London, có trụ sở tại Woodpecker Youth Centre, New Cross, SE14 6EU. Lịch sử của trường và người lãnh đạo Trường Tiếng Việt dạy trẻ em tiếng Việt, văn hóa, Toán và tiếng Anh. Đây là nơi tổ chức các lớp học … Continue reading Trường Tiếng Việt London – Vietschool London – ở New Cross, London