Bản tin kế toán tháng 6-2018

Trong thời gian gần đây HMRC đã mở ra rất nhiều cuộc điều tra thuế liên quan đến vấn đề đứng tên thuê tiệm, lương căn bản và lương hưu trí. Đây là ba loại mà Bộ Thuế đặc biệt quan tâm nhiều nhất. HT Accountants xin chia sẻ một số thông tin như sau:

1) Lease

Bộ Thuế gần đây phát hiện ra, có một số shop người chủ và người đứng lease là 2 người khác nhau. Họ đưa ra thắc mắc vì sao? vì theo luật cả hai phải là một.

Khi Bộ Thuế đến điều tra, họ yêu cầu chủ tiệm đưa ra lease và lý do hợp lý vì sao tên của 2 người không giống nhau. Họ cũng có nhấn mạnh rằng cả người lease và người chủ phải đồng chịu trách nhiệm.

Mỗi khi họ mở cuộc điều tra, tuy nhiên nếu lý do hợp pháp và đủ hồ sơ thì họ sẽ chấp nhận. Nên chúng ta cần phải bổ sung chi tiết này cho được rõ ràng. Vậy ta phải làm sao? Tiệm mình có hợp pháp không?

2) Tiền lương tối thiểu (National Minimum Wages)

Chúng tôi đã viết bài này nhiều lần mà một số anh/chị vẫn chưa nắm vững nội dung của bài cho nên chúng tôi muốn nhắc nhỡ lại vì đây là một trong những chủ đề đang được Bộ Thuế quan tâm nhất.

Chúng tôi cũng xin nói rõ lương tối thiểu của công nhân (từ tháng 4 năm 2018)

  • Trên 25 tuổi: £7.83/hr
  • 21-24 tuổi £7.38/hr
  • 18-20 tuổi £5.90/hr
  • Dưới 18 tuổi £4.20/hr
  • Thực tập viên: £3.70/hr

Các chủ tiểm phải cần lưu ý và trả theo đúng với số tiền này kết hợp với giờ làm việc. VÍ dụ như một ngày bao nhiêu tiếng và một tuần mở của bao nhiêu ngày. Khi Bộ Thuế đến họ cần xem lịch làm việc hằng tuần của công nhân, hợp đồng lao động, ID,….

Nếu người làm nhận tiền mật thì phải có biên nhận và chữ ký của người làm. Họ cũng có yêu cầu tất cả các chủ tiệm phải đưa lịch làm việc của nhân viên hằng tuần cho kế toán qua tin nhắn hoặc email.

Chúng tôi cũng biết đây là thêm việc cho anh/chị nhưng chúng ta cần phải tuân theo yêu cầu của Bộ Thuế nếu không họ phải phạt mình. Mong các anh/chị hợp tác.

Chúng tôi cũng muỗn nhắc nhỡ rằng những hồ sơ của người làm dù rằng họ đã nghĩ phải lưu lại những hồ sơ nói trên trong 6 năm để tránh bị phạt.

3) Chế độ hưu trí (Pensions Declaration)

Như những lần trước chúng tôi đã thông báo vấn đề hưu trí chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng đây là luật mới mà Bộ Thuế mới đặt ra mà các chủ tiệm cần phải tuân theo.

Theo yêu cầu của họ thì thành lập quỹ hưu trí có 2 bước.

Bước đầu tiên là mình phải khai báo với Pension Regulators để tạo tài khoản cho nhân viên tham gia. Bước này các anh/chị có thể tự làm hoặc công ty kế toán có thể trợ giúp. Tuy nhiên phí này không bao gồm vào phí kế toán hằng năm. Nếu anh chị muốn tự mình làm mà không đúng hoặc không làm, khi bị phạt thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Bước thứ 2, mỗi tháng mình phải thông báo đến Bộ Hưu Trí có những thay đổi về bảng lương,ví dụ như thêm hoặc bớt người trong tiệm những nhân viên có nhu cầu tham gia thì mỗi tháng cần phải thông báo cho họ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhỡ, những anh chị tự đăng ký Pension cũng tự phải thông báo Bộ Thuế hằng tháng những thay đổi của nhân viên vì đây là những lý do chính họ phạt tiền mình.

HT Accountants
Address: 355a Barking Road, East Ham, London, E6 1LA
Website: www.thehtgroup.co.uk
Mobile: 0770 460 4159 (Whatsapp, Viber)
Landline: 0208 548 4604
Facebook: HT Accountants (Văn Phòng Kế Toán)