Sửa chữa nhỏ cho nhà cửa, lắp điện nước London

Hiện nay, nhiều người Việt ở Anh có nhu cầu sửa chữa nhỏ cho nhà cửa và cửa tiệm của mình nhưng gặp khó khăn trong việc tìm dịch vụ sửa chữa.

Hiện nay, nhiều người Việt ở Anh có nhu cầu sửa chữa nhỏ cho nhà cửa và cửa tiệm của mình nhưng gặp khó khăn trong việc tìm dịch vụ sửa chữa vì các chủ thầu hoặc công ty xây dựng thường muốn nhận công trình lớn, budget £10,000 trở lên để cho “ra tấm ra món”. Vậy với budget dưới £10,000 thì các bạn có thể liên hệ với ai?

Viet Page xin chia sẻ đến cộng đồng một liên hệ đáng tin cậy về tư cách đạo đức và tay nghề. Đó là Mr Chiêm Há.

Mr Chiêm Há đã có 30 năm kinh nghiệm trong nghề và sống tại Zone 1 London. Ông nói được ba thứ tiếng: Anh, Việt và Trung (tiếng phổ thông).

Tư cách đạo đức, lý lịch rõ ràng

Mr Chiêm Há là người có tư cách đạo đức, lý lịch rõ ràng. Ông là người khiêm tốn, điềm đạm, làm được gì thì sẽ chỉ bảo làm được như vậy, không nói quá, phóng đại. Do đó, ông chỉ cho phép Viet Page nói rằng: ông nhận được những công trình nhỏ, không phức tạp.

Biết mình biết ta

Các công trình lớn, đòi hỏi đào bới, phá dỡ, chống cột… khách hàng vui lòng liên hệ các công ty xây dựng chuyên nghiệp.

Mr Chiêm Há nhận sửa chữa nhỏ, tức là những công trình nhỏ của nhà dân và cửa tiệm, budget dưới £10K, thi công trong khoảng trên dưới 2 tuần.

Thông tin liên hệ

Mobile: 07476068218 (nên gọi vào buổi tối)

Lưu ý

Đây là thông tin do Viet Page tổng hợp được và chia sẻ cho cộng đồng.

Xem tất cả dịch vụ dành cho cộng đồng người Việt tại Anh ở đây.