Bản tin kế toán tháng 3-2018

Bản tin do Công ty Kế toán HT Accountants gửi đến cho Viet Page. Thông tin liên hệ của HT Accountants có ở cuối bài viết.

Đăng ký chế độ hưu trí (Pension Declaration) 

Gần đây có một số khách liên lạc với văn phòng kế toán về vấn đề hưu trí của tiệm. Chúng tôi mong lá thư này sẽ giải đáp những thắc mắc của anh chị.

Như những lá thư lần trước, Bộ Thuế (HMRC) mới ban hành điều luật mới là: “tất cả
những doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ (Sole Trader hay Limited company) đều phải đăng
ký đến Pension Regulators (Bộ Hưu Trí) để được cung cấp số Reference cho tiệm.

1) Để được đăng ký Reference của Pension, chúng tôi cần phải thu lệ phí chỉ một lần.
Lệ phí tùy theo có bao nhiêu người trong bảng lương.

2) Một khi có Reference của hưu trí, công ty cần phải thông báo cho các nhân viên,
nhất là những nhân viên có thu nhập trên £833/tháng vì họ có quyền tham gia chế
độ hưu trí.

Ví dụ: nếu họ muốn tham gia vào chế độ hưu trí thì chủ tiệm sẽ đóng theo đóng góp
của họ (tối đa 5% cho năm 2016-17) và số phần tram này sẽ tăng lên sau tháng 4
năm 2018. Vì lý do nhân viên có nhu cầu tham gia chế độ hưu trí, chủ tiệm cần phải
trả thêm lệ phí hằng tháng cho Bộ Hưu Trí cộng vào số phần trăm mà nhân viên yêu
cầu.

Có một số khách hàng thường xuyên khiếu nại gần đây có nhiều chí phí phải trả. Chúng
tôi muốn đính chính đây không phải là yêu cầu của kế toán mà do chính phủ bắt buộc.
Nếu không tuân thủ thì họ có quyền phạt một số phí không nhỏ.

Điều tra thuế (Tax Investigation)

Theo như chúng tôi được biết, Bộ Thuế đang chuẩn bị điều tra các doanh nghiệp trong
mùa hè sắp tới này.

Chúng tôi muốn viết lá thư này để nhắc nhở các anh chị em cần phải chuẩn bị những hồ
sơ kỹ càng trước khi Bộ Thuế vào điều tra.

Gần đây chúng tôi đón nhận một số sự kiện về điều tra thuế. Khi họ đến tiệm, viết thư
hoặc điện thoại, họ chỉ nói là điều tra thường lệ nhưng thật sự họ đã có kế hoạch sẽ liên
kết tất cả các vấn đề về thuế cùng một lúc. Họ có quyền xem hồ sơ của người làm, sổ
sách của tiệm, thu nhập hằng ngày, ngân hàng cá nhân của chủ và gia đình,….

Xin lưu ý, mặc dù anh chị đang có kế toán nhưng nếu Bộ Thuế quyết định điều tra thì là
quyền của họ. Bộ Thuế có toàn quyền điều tra bất cứ công ty nào họ muốn và mỗi công
ty có trách nhiệm và nghĩa vụ trình bày và trả lời những câu hỏi họ đặt ra. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng trách nhiệm vẫn thuộc về anh chị nếu bị điều tra chứ không thuộc riêng về một kế toán nào.

Vì thế anh chị phải chuẩn bị giấy tờ cho tiệm một cách rõ ràng bao gồm: sổ thu nhập
hằng ngày, giấy tờ mua đồ cho tiệm,bank statements, hồ sơ nhân viên……

Nếu anh chị muốn một công ty kế toán đại diện thỏa thuận với Bộ Thuế thì họ sẽ thu
thêm lệ phí riêng mà không bao gồm vào phí kế toán hằng tháng.

Rửa tiền (Money Laundering)

Đây cũng là một trong những đề tài mà Bộ Thuế rất quan tâm. Nhất là những ai đã mua
nhà trong 20 năm trở lại đây. Họ có quyền mở lại những trường hợp này để điều tra số
tiền mình đã đặt cọc hoặc đã trả hết một lượt hoặc những người có nhà cho thuê nhưng
không khai báo hoặc đã bán nhà mà không khai báo với Bộ Thuế.

Mức lương cơ bản ( National Minimum Wage)

Bộ Thuế luôn theo dõi để tìm cách phạt những ai không khai báo số giờ hợp lệ hoặc ép
quyền lợi và sức lao động của người làm. Một khi có nghi vấn thì họ có thể mở ra những
cuộc điều tra khác lien quan về tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

HT Accountants
Address: 355a Barking Road, East Ham, London, E6 1LA
Tel: 0208 548 4604
Website: www.thehtgroup.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *