Bản tin kế toán tháng 4-2018

Bản tin do Công ty Kế toán HT Accountants gửi đến cho Viet Page. Thông tin liên hệ của HT Accountants có ở cuối bài viết.

1) Business bank account

Theo cuộc họp gần đây với Bộ Thuế, họ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động
phải có tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và không được phép dùng tài khoản cá
nhân. Vì theo lời khuyên của họ, nếu không có tài khoản riêng cho doanh nghiệp thì họ sẽ điều tra sâu về đời sống cá nhân của người chủ mà không cần biết mình đang kinh doanh theo hình thức công ty hay self employed. Họ có quyền điều tra những người liên quan với chủ doanh nghiệp. Vì thế anh chị nên sử dụng tài khoản riêng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Theo như thông tin chúng tôi được biết, một số ngân hàng không cho phép chuyển tiền
mặt vào tài khoản người khác cho nên chúng ta cần phải chuyển khoản. Vì vậy tất cả các
tiệm nên có business bank account.

2) Minimum Wages (Mức lương căn bản)

Kể từ tháng 4 năm 2018, tiền lương cơ bản cho người lao động sẽ có thay đổi như sau:

  • Trên 25 tuổi: tăng từ £7.50 lên £7.83/giờ
  • 21-24 tuổi: tăng từ £7.05 lên £7.38/giờ
  • 18-20 tuổi: tăng từ £5.60 lên £5.90/giờ
  • Dưới 18 tuổi: tăng từ £4.05 lên £4.20/giờ
  • Thực tập viên: tăng từ £3.50 lên £3.70/giờ

Trong thời gian gần đây, Bộ Thuế thường xuyên mở ra những cuộc điều tra về vấn đề
lương cơ bản của người làm để xem người chủ có trả đúng cho người làm theo đúng quy
định của pháp luật như: holiday pay, sick pay, tiền nghỉ sinh đẻ và số giờ làm của mỗi
nhân viên.

Ví dụ: nếu tiệm trả theo tuần thì có một số tháng có 5 tuần và số tháng có 4 tuần nên
không thể trả đúng số tiền hàng tháng được. Vì thế nhưng tiệm dùng payslips hàng tháng
nên kiểm tra lại để tránh bị phạt và xin lưu ý tất cả những người làm họ có quyền lợi nghỉ
phép cho nên nếu mình thuê họ làm thì mình phải trả cho họ quyền lợi này tùy theo số
giờ làm của họ.

Theo như HMRC thông báo, có một số tiệm bị phạt về vấn đề dạy nghề cho những thợ
mới (training on the job). Theo luật, việc dạy nghề phải xảy ra trong giờ làm việc. Nếu
ngoài giờ làm việc thì họ cũng phải được trả thêm cho thời gian họ làm.
Nếu tiệm cung cấp những phúc lợi cho nhân viên như là trả tiền sinh hoạt, chổ nghĩ, đi
lại và ăn uống thì những phúc lợi này phải được kê khai và phải trả thuế theo một loại
hình benefits in kind ( Class 1A : 13.8%)

3) Benefits in kind cho người chủ

Có một số khách thường hay nhầm lẫn khi mở công ty thì họ có quyền sử dụng tài sản
và tiền lời của công ty một cách thoải mái. Chúng tôi đính chính lại, người chủ chỉ là trên
danh nghĩa đại diện công ty để giải quyết các hoạt động của công ty cho nên những tiền
lãi sau khi trả thuế và chi phí kinh doanh đều thuộc sỏ hữu của công ty chứ không phải
người chủ.

Nếu những ai lấy tiền công ty ra sử dụng cho việc cá nhân thì sẽ được tính vào dividend
(cổ tức) tùy theo cổ phần của người đó. Năm 2017/18 tiền cổ tức được miễn thuế cho
đến £2,000. Nếu trên số tiền này thì họ sẽ phải trả thêm tiền thuế cá nhân tùy theo tổng
thu nhập cả năm của họ.

Có một số khách sử dụng xe cá nhân đi làm, xin lưu ý họ không được quyền claim tiền
xe qua công ty như tiền xăng hoặc sủa chửa xe trừ phi họ sử dụng xe cho hoạt động kinh
doanh như mua đồ Nails. Nếu ai claim tiền xe qua công ty và Bộ Thuế phát hiện sẽ bị
phạt 100% số tiền claim.

4) Sổ sách cần lưu giữ

Như những bài viết trước, các doanh nghiệp phải lưu giữ giấy tờ của tiệm ít nhất 6 năm.
Khi Bộ Thuế điều tra, họ sẽ xem bank statements, hợp đồng thuê tiệm, hóa đơn mua
hàng, till receipts,hợp đồng lao động, bảo hiệm của shop, v.v… Chúng tôi xin nhấn mạnh
đây là trách nhiệm của anh chị không phải của kế toán. Nếu bộ thuế không tìm được
những thông tin trên thì họ sẽ phạt theo ước tính của họ. Nếu muốn thêm chi tiết, xin
vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi vẫn thường nhận một số trường hợp Bộ Thuế điều tra nhưng không có giấy tờ
rõ ràng, họ có thể phạt đến vài trăm ngàn bảng tùy theo quy mô kinh doanh của mỗi
tiệm. Vì thế anh chị nên chú ý vấn đề này.

5) Card surcharge

Kể từ ngày 13/01/2018, những tiệm sử dụng máy nhận tiền bằng thẻ sẽ bị cấm tính thêm
lệ phí cho khách hàng. Mong anh chị lưu ý vấn đề này để tránh bị phạt.

HT Accountants
Address: 355a Barking Road, East Ham, London, E6 1LA
Tel: 0208 548 4604
Website: www.thehtgroup.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *