Bản tin kế toán tháng 5-2018

Bản tin do Công ty Kế toán HT Accountants gửi đến cho Viet Page. Thông tin liên hệ của HT Accountants có ở cuối bài viết.

  1. Thuế doanh nghiệp và cá nhân:

Một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất là: Khi làm kinh doanh ở Anh thì người chủ phải đóng bao nhiêu loại thuế? Chúng tôi xin tóm tắt rằng:

Theo dạng công ty: Trong năm tài chính 2018/19 nếu công ty có lời thì tiền thuế cuối năm là 19% sau khi trừ hết những chi phí có liên quan với kinh doanh của mình hằng tháng công ty cần phải trả tiền thuế lương cho nhân viên có thu nhập trên £11,850 (hoặc trên £987.50) thì phải đóng thuế thu nhập 20% và tiền bảo hiểm (national insurance) 12%.

Tự kinh doanh (Self-employed): Chủ tiệm phải đóng tiền thuế cuối năm dựa vào tiền lời sau chi phí (net profit). Nếu tiền lời:

  • Trên £11,850 phải đóng thuế thu nhập là 20% (nếu thu nhập dưới £34,500) và 40% cho tiền lời trên £34,500
  • Cộng vào Class 4 NIC: 9% nếu thu nhập từ £8,424 – £46,350
  • Và thêm Class 2 NIC: £2.95 mỗi tuần nếu thu nhập trên £6,205 một năm

Có một số khách hàng tưởng rằng làm self-employed sẽ được miễn thuế năm đầu tiên nhưng sự thật là mình trả thuế muộn một năm chứ không phaỉ miễn thuế như một số tin đồn với lại tổng số tiền thuế cho self-employed trên £1,000 theo luật Bộ Thuế bắt buộc mình phải trả thêm 100% cho năm kế tiếp (50% phải cần trả trước ngày 31/01 và 50% còn lại phải trả trước ngày 31/07).

2) Nếu bán tiệm thì có cần khai thuế hay không?

Một số khách hàng nhằm tưởng rằng mua bán tiệm không cần vào sổ hoạc kê khai đến Bộ Thuế. Điều này không đúng vì khi bán lời hay lỗ họ vần khai trong tax return số tiền mình bán được bao nhiêu trừ lại số tiền mình mua và chi phí ban đầu. Nếu số tiền dưới £11,700 thì sẽ được miễn nhưng vẫn phải kê khai đầy đủ.

3) Có nên đăng ký VAT cho doanh nghiệp

Tổng số thu nhập cả năm trên £85,000 thì bắt buộc đăng ký VAT nhưng Bộ Thuế có quyền yêu cầu đăng ký VAT nếu thu nhập của 3 tuần liên tục trên £1,600. Chúng tôi xin nhấn mạnh đây là tiền thu nhập chứ không phải tiền lãi.

4) Bảng lương

Để đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Thuế và Tax Credit và Housing Benefits, họ yêu cầu chúng ta trả tiền lương đúng theo số tiền hằng tháng cho nên kể từ tháng 4 năm 2018, số tiền trong bảng lương sẽ thay đổi, đôi khi có tháng 4 tuần và 5 tuần.

Có một số nhân viên có thể đóng một số thuế nhỏ cho một tháng có 5 tuần. Chúng tôi có kèm theo lịch hằng tháng của ngày thay đổi bảng lương, ngày trả lương và ngày trả thuế cho bảng lương:

5) Lương tối thiểu

Theo luật lao động, kể từ ngày 01/04/2018, lương tối thiểu của mỗi giờ đã được thay đổi, xin quý vị lưu ý. Quy định có ở bản tin tháng trước.

6) Trách nhiệm của kế toán

Có một số khách hàng lầm tưởng rằng khi Bộ Thuế điều tra thì đó là trách nhiệm của kế toán. Chúng tôi xin đính chánh rằng trách nhiệm của người kế toán là hướng dẫn khách hàng tuân theo luật pháp và chia sẽ những luật mới ra để phù hợp với luật của Bộ Thuế. Phần trách nhiệm chính là sẽ nghiêng về phần khách hàng cho nên hằng năm khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, bank statements để kế toán kê khai tài chính.

Xin lưu ý khách hàng phải hiểu bảng kê khai là gì vì khi mịnh nộp cho Bộ Thuế nếu có sai sót Bộ Thuế sẽ mở cuộc điều tra và phạt rất to. Chúng tôi cũng xin nhác nhở rằng khi Bộ Thuế điều tra có thể kéo dài 1-2 năm chứ không phải vài ngày như một số người nghĩ. Xin anh chị hãy cẩn thận vấn đề này.

HT Accountants
Address: 355a Barking Road, East Ham, London, E6 1LA
Tel: 0208 548 4604
Website: www.thehtgroup.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *