Lưu trữ hồ sơ kế toán bằng giấy sẽ không còn được chấp nhận ở Anh từ năm sau

Viet Page xin đăng tải bài viết chia sẻ chuyên sâu về việc lưu trữ hồ sơ kế toán để các doanh nghiệp nắm bắt được và chuẩn bị. Bài viết do công ty kế toán dành cho doanh nghiệp Việt ở Anh là C & T Accountants cung cấp. Thông tin của C & T Accountants có ở cuối bài viết.

Tham khảo bài viết bằng tiếng Anh ở đây. English version can be found here.

Making Tax Digital (MTD)

Making Tax Digital (MTD) là một thay đổi cơ bản đối với việc quản trị hệ thống thuế VAT của Anh. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách các Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp duy trì hồ sơ kế toán và thuế và cách họ giao dịch với HMRC.

Những thay đổi là gì?

Các Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp (bao gồm có thu nhập từ nhà đất) sẽ được yêu cầu duy trì hồ sơ kế toán kỹ thuật số. Việc duy trì hồ sơ trên giấy tờ sẽ không được chấp nhận.

Các Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp sẽ được yêu cầu sử dụng một sản phẩm phần mềm tương thích chức năng để nộp thuế cho HMRC. Các dịch vụ khai thuế trực tuyến HMRC cho các Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp phải áp dụng nguyên tắc MTD sẽ không được tiếp tục dùng.

Có thể giữ hồ sơ của mình theo cách thủ công (bằng giấy) và nộp tờ khai thuế GTGT qua cổng thông tin thuế GTGT của HMRC không?

Vẫn sẽ cần phải giữ các tài liệu giấy của mình nhưng bạn sẽ cần phải ghi lại nó dưới dạng điện tử, ví dụ: sử dụng phần mềm.

Ngày nào là ngày luật bắt đầu áp dụng?

Tháng 4 năm 2019 – cho đối tượng với doanh thu trên ngưỡng VAT là 85.000 bảng

Tháng 4 năm 2020 – cho các đối tượng khác (chưa quyết định nhưng sẽ không sớm hơn tháng 4 năm 2020).

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp là gì?

Đó là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ giữ hồ sơ của họ ở định dạng kỹ thuật số kể từ ngày có hiệu lực. Sẽ có chế tài xử phạt cho chủ doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu.

Có thể tìm thêm trợ giúp ở đâu?

Các kế toán viên có bằng cấp ACCA, ACA, ICAEW của công ty kế toán C & T accountants ltd sẽ giúp Tổ chức, Cá nhân và Doanh nghiệp  nắm vững các yêu cầu mới để họ có thể tuân thủ các quy định thuế mới. Nhân viên kế toán C & T có thể trợ giúp bằng cách cung cấp các dịch vụ miễn phí sau:

  • Tổ chức Hội thảo
  • Tư vấn bởi các Kế toán viên có kinh nghiệm
  • Các cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại
  • Tư vấn bằng tiếng Việt

C & T Accountants cũng đã chuẩn bị một tài liệu rất chi tiết về việc khai báo thuế online này. Bạn đọc có thể download tài liệu về ở đây.

Thông tin liên hệ

Để giảm tránh rắc rối và giảm thiểu rủi ro trong việc kê khai và hoàn tất thủ tục thuế:

Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi 0749 013 0207 hay gửi thư điện tử đến info@cataccountants.com

Văn phòng: C & T Accountants Limited, 6-7 St. Mary at Hill, City of London, EC3R 8EE

Website: http://www.cataccountants.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *