Sản lượng năng lượng tái tạo của Anh lần đầu tiên vượt qua nhiên liệu hóa thạch

Năng lượng tái tạo của Anh đang tăng trưởng gấp ba lần trong vòng năm năm qua, thậm chí còn tăng trưởng nhanh hơn so với thời kỳ hoàng kim của khí đốt những năm 1990.

Sản lượng của năng lượng tái tạo đã vượt qua nhiên liệu hóa thạch ở Anh lần đầu tiên, trong một cột mốc mà các chuyên gia cho biết sẽ không thể tưởng tượng trong một vài năm trước đây.

Trong năm năm qua, lượng năng lượng tái tạo đã tăng gấp 3 lần trong khi nhiên liệu hóa thạch đã giảm một phần ba, do các nhà máy điện đã hết tuổi thọ hoặc trở nên không kinh tế.

Kết quả là từ tháng 7 đến tháng 9, công suất gió, mặt trời, sinh khối và thủy điện đạt 41,9 GW, vượt quá công suất 41,2GW của các nhà máy nhiệt điện, than và dầu.

Đại học Hoàng gia London, biên soạn các số liệu, cho biết tỷ lệ mà năng lượng tái tạo đã được xây dựng trong vài năm qua là lớn hơn thời kỳ hoàng kim của khí đốt trong những năm 1990.

Tiến sĩ Iain Staffell, người đã tiến hành nghiên cứu, cho biết: “Hệ thống điện của Anh chậm nhưng chắc chắn tránh xa các nhiên liệu hóa thạch, và quý này đã chứng kiến ​​một mốc quan trọng trong cuộc hành trình.”

Tuy nhiên, lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch vẫn lớn hơn trong quý, khoảng 40% sản lượng điện so với 28% đối với các nguồn năng lượng tái tạo.

Tổng cộng, 57% sản lượng điện là carbon thấp trong giai đoạn này, được sản xuất bằng năng lượng tái tạo hoặc các nhà máy điện hạt nhân.

Về công suất lắp đặt, gió là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất ở mức hơn 20GW, tiếp theo là năng lượng mặt trời trải rộng trên gần một vài mái nhà và trong các cánh đồng. Sinh khối là thứ ba.

Nguồn: The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *