Bộ Nội vụ bồi thường 21 triệu bảng cho 850 người bị bắt giữ nhầm

Bộ Nội vụ đã bắt giữ nhầm hơn 850 người trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, một số người đã sống ở Anh một cách hợp pháp, và chính phủ buộc phải trả hơn 21 triệu bảng tiền bồi thường.

Các số liệu được công bố trong tuần này cho thấy có 171 trường hợp bị giam giữ nhập cư sai lầm trong năm 2015-16, khiến ngân sách khoản bồi thường tổng cộng là 4.1 triệu bảng và 143 trường hợp trong năm 2016–17, gây ra khoản bồi thường thêm 3.3 triệu bảng.

Từ năm 2012 đến năm 2015, tổng cộng 13.8 triệu bảng đã được thanh toán cho hơn 550 người sau một thời gian bị giam giữ vì lý do nhập cư bất hợp pháp bị đánh giá sai.

Các quan chức không đưa ra chi tiết về những người bị giam giữ nhầm, mặc dù có khả năng những con số này chứa một số cá nhân Windrush bị gửi sai đến các trung tâm di trú hoặc nhà tù trước khi trục xuất.

Bộ trưởng Bộ nội vụ, Sajid Javid, đã hứa sẽ cung cấp số liệu vào tháng tới cho biết có bao nhiêu người Windrush bị đưa vào trại tạm giam; anh ta đã thừa nhận rằng 63 người Windrush đã bị trục xuất vì sai lầm.

Ít nhất 10 người được trả khoảng 120,000 bảng mỗi lần bồi thường trong hai năm qua mặc dù phần lớn các khoản thanh toán là 20,000 bảng hoặc ít hơn, thư ký thường trực của văn phòng bộ nội vụ, Philip Rutnam cho biết. Thậm chí, một số lượng nhỏ các cá nhân bị bắt giữ sai chỉ nhận được một khoản thanh toán danh nghĩa là £ 1.

Một số người nhận tiền bồi thường đã sống ở Anh một cách hợp pháp. Các khoản thanh toán bồi thường khác đã được thực hiện cho những người có giấy phép ở lại Anh nhưng đã bị giam giữ quá lâu.

Nguồn: The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *