Chính quyền địa phương cần 12,000 phụ nữ để cân bằng chênh lệch giới tính

Các nghị sĩ đang kêu gọi về các hạn ngạch dành cho phụ nữ trong chính quyền địa phương để lật đổ “thâm hụt dân chủ” trong chính quyền địa phương.

Nghiên cứu được Viện nghiên cứu chính sách công (IPPR) công bố cho thấy chỉ có 33% các thành viên chính quyền địa phương và 17% lãnh đạo ở Anh là phụ nữ, một điều mà theo viện nghiên cứu cho thấy là gây ra “thâm hụt dân chủ”.

Trong các ủy ban hỗn hợp mới, chỉ 4% thành viên cấu thành – những người có quyền bỏ phiếu đầy đủ – là phụ nữ và cả sáu cơ quan đều do nam giới lãnh đạo. West Midlands, Cambridgeshire và Peterborough, Khu vực thành phố Liverpool và các cơ quan phía Tây Anh đều không có thành viên cấu thành phụ nữ.

Theo IPPR tính toán, để đạt được số lượng bình đẳng giữa các nghị sĩ nam và nữ ở Anh, 3.028 phụ nữ cần phải được bầu, tăng hơn 50% so với số lượng đang nắm quyền. Các viện nghiên cứu ước tính rằng để đạt được cân bằng giới tính, hơn 12,000 phụ nữ sẽ phải được bổ nhiệm cho các vị trí trong chính quyền địa phương.

Sự thiếu hụt này có nghĩa là nhiều chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của phụ nữ đang được soạn thảo ở cấp địa phương bởi các nghị sĩ nam ít kinh nghiệm thực tế về các vấn đề đang bị đe dọa.

Việc cần xóa bỏ sự mất cân bằng về giới ở chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền, cho thấy rằng phụ nữ phải đối mặt với một số rào cản để vào chính quyền địa phương và tiến tới vai trò lãnh đạo.

Bộ trưởng Lao động Jess Phillips cho biết đã đến lúc xem xét thay đổi luật. “Chính quyền địa phương và các cơ quan công cộng trong tương lai cần phải xem liệu họ có muốn thiết lập các mục tiêu để thực hiện các hành động tại địa phương hay không. Nếu không có mục tiêu hoặc một hạn ngạch thì sẽ không có gì thay đổi. ”

Mặc dù có một thế hệ phụ nữ trẻ mới tham gia vào chính trị, với số người bỏ phiếu trong số phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi đạt 53% trong cuộc bầu cử gần đây nhất so với 44% vào năm 2015, báo cáo vẫn cho thấy các đảng chính trị không thu hút được nhiều phụ nữ hơn, Kết quả là họ ít có khả năng trở thành các ủy viên chính quyền địa phương.

Phụ nữ chỉ chiếm 38% đảng viên Đảng Lao động và chỉ có 36% đảng viên Bảo thủ.

Clare McNeil, giám đốc IPPR nói: “Những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này ở Greater Manchester và các nơi khác cần được hoan nghênh, nhưng cần phải thay đổi căn bản nếu sự chuyển giao thực sự nhằm mang lại sức mạnh cho người dân…”

Báo cáo cho biết: “Nhiều khu vực chính sách của chính quyền địa phương có ảnh hưởng lớn hơn đối với phụ nữ so với nam giới. Ví dụ, chính quyền địa phương có giám sát việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cũng như trách nhiệm cung cấp và tài trợ cho dịch vụ chăm sóc xã hội. Phụ nữ, người vào năm 2017 vẫn là gánh nặng lớn nhất của trách nhiệm chăm sóc trong gia đình, chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng bởi những quyết định về việc ai được chăm sóc do chính phủ tài trợ và nó được thực hiện như thế nào. ”

IPPR muốn các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị cam kết đạt được sự cân bằng 50:50 trong các thành viên đảng nam nữ. Và nó muốn các nhà chức trách thực hiện một cam kết rằng ít nhất 45% số người trong các ủy ban có thẩm quyền cấu thành là phụ nữ. Nếu không đạt được những tiến bộ đáng kể về cân bằng giới trong chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền, thì cần phải đưa ra luật để yêu cầu các vị trí được bầu phải được cân bằng bằng giới tính, hoặc chia ra với tỉ lệ 60:40 trở lên.

McNeil cho biết: “Các tổ chức chính trị và các đảng phải đưa ra nhiều hạn ngạch đầy tham vọng hơn để cải thiện sự đại diện trong ngắn hạn.”

“Và chính quyền địa phương nên làm nhiều hơn nữa để khuyến khích phụ nữ đứng vững và hỗ trợ họ một cách hiệu quả khi họ đã được lựa chọn. Nếu không có những biện pháp chính quyền địa phương sẽ tiếp tục ở tình trạng bất bình đẳng sâu sắc. Các nhà lãnh đạo các đảng chính trị nên kêu gọi 12,000 phụ nữ cần thiết để ứng cử nhằm đạt được sự cân bằng giới tính tốt hơn ở chính quyền địa phương trước năm 2025. Đây là một cách thích hợp để đánh dấu kỷ niệm 100 năm kể từ khi ứng cử viên phụ nữ đầu tiên nhận được bỏ phiếu.”

Marianne Overton, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chính quyền địa phương, tin rằng “thay đổi sẽ chỉ xảy ra thông qua một loạt các chương trình hỗ trợ và hành động trực tiếp từ các đảng chính trị để khuyến khích và duy trì các nữ nghị sĩ nữ tham gia.”

Nguồn: The Guardian