Di cư: Ít công dân EU vào Anh hơn dù tổng số người nhập cư vẫn không thay đổi

Số lượng công dân EU chuyển đến Vương quốc Anh đã tiếp tục giảm, nhưng lại gia tăng số người nhập cư từ những nơi khác nên tỷ lệ di cư của Anh nói chung là không thay đổi.

Các con số cho thấy sự di cư thuần – sự khác biệt giữa số người đã đến Anh trong ít nhất 12 tháng và số lượng người rời đi là 273.000 vào năm ngoái.

Di cư ròng của công dân EU là 74.000 trong năm tính đến cuối tháng 6 năm 2018, trong khi di cư thuần phi EU là 248.000.

ONS cho biết nhiều công dân châu Á đã chuyển đến Vương quốc Anh để làm việc.

Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết 219.000 công dân EU đã đến Anh, còn 145.000 người, khiến cho việc di cư thuần của EU thấp nhất kể từ năm 2012.

Số liệu cũng cho thấy sự di cư thuần phi EU là cao nhất kể từ năm 2004.

Jay Lindop, giám đốc Trung tâm Di cư Quốc tế, cho biết tổng di cư thuần đã đạt đỉnh điểm vào năm 2016 và vẫn khá ổn định kể từ đó.

Trong năm tính đến cuối tháng 6/2017, di cư thuần của EU là 107.000 và di cư thuần phi EU là 173.000. Tổng giá trị di cư thuần là 273.000 trong cùng kỳ.

Được biết, Chính phủ vẫn hướng đến chính sách là giảm tổng mức di cư xuống dưới 100.000 mỗi năm.

Nguồn: BBC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *