Nguy cơ sức khỏe ít được quan tâm bởi những người uống rượu trung niên

Một nghiên cứu cho thấy những người uống rượu trung bình ở độ tuổi trung niên ít quan tâm hoặc không quan tâm đến ảnh hưởng sức khỏe của rượu.

Tác giả chính đứng sau nghiên cứu cho hay:  “Điều đáng ngạc nhiên là nguy cơ sức khỏe không ảnh hưởng mạnh đến cách thức mà nhóm này nghĩ về việc uống rượu của họ”.

Nhiều người lớn tuổi trung niên từ 30 đến 65 cho rằng uống rượu là an toàn và có thể chấp nhận được nếu họ tuân theo các tiêu chuẩn xã hội và vẫn đáp ứng được trách nhiệm của mình, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health.

Các chiến dịch y tế công cộng để giảm tiêu thụ rượu có thể hiệu quả hơn nếu họ tập trung vào nguy cơ hành xử không thích hợp sau khi uống quá nhiều, các tác giả đề xuất.

Các nhà nghiên cứu, từ Đại học Adelaide, Australia, đã phân tích các phản ứng về tiêu thụ rượu trong 13 khảo sát, trong đó có 9 khảo sát từ Anh.

Đối với người lớn tuổi trung niên, “rào cản chính đối với việc giảm tiêu thụ rượu không phải là thiếu thông tin về nguy cơ sức khỏe”, các nhà nghiên cứu chỉ ra.

Các tác giả cho biết: “Những người uống rượu trong những nghiên cứu này đã nhận thức được thông điệp y tế công cộng, nhưng đã lựa chọn những câu chuyện thay thế để điều chỉnh hành vi của họ theo cách giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ cá nhân.”

“Sức khỏe được đánh giá như là một mối quan tâm nhỏ hoặc không được quan tâm.”

Tác giả chính Emma Muhlack nói:

“Thật đáng ngạc nhiên là sức khỏe không ảnh hưởng mạnh đến cách thức mà nhóm này nghĩ về việc uống rượu của họ.”

“Chúng tôi biết rất ít về các quá trình đưa ra quyết định tiêu thụ rượu của những người uống rượu trung niên.”

“Kết quả tổng quan này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách uống rượu phù hợp với cuộc sống hàng ngày của họ và những yếu tố nào có thể cần phải được xem xét khi cố gắng giảm tiêu thụ rượu trong nhóm này”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các chiến dịch tập trung vào việc không đáp ứng các trách nhiệm vì rượu và sự mất tôn trọng có thể có hiệu quả hơn các thông điệp y tế.

Nguồn: Independent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *