Anh dừng cấp visa dành cho nhà đầu tư trong cuộc đàn áp nạn rửa tiền

Chính phủ Anh sẽ chấm dứt việc cấp visa dành cho các nhà đầu từ nước ngoài như một hành động trong chiến dịch đàn áp nạn rửa tiền.

Thị thực nhà đầu tư cấp 1 (Tier 1) đã được giới thiệu vào năm 2008 cho những người sẵn sàng đầu tư hàng triệu bảng Anh vào nước này.

Một khoản đầu tư trị giá 2 triệu bảng có thể đảm bảo một thị thực và vắng mặt không thời hạn, duy trì trong năm năm.

Tuy nhiên, Bộ nội vụ cho biết kế hoạch này sẽ bị đình chỉ từ nửa đêm ngày thứ Sáu 07/12 giữa những nỗ lực liên tục để giải quyết các tội phạm có tổ chức đang gây nhức nhối tại Anh.

Việc đình chỉ sẽ kết thúc sau khi các biện pháp khắc nghiệt đã được đưa ra nhằm giảm tội phạm, các bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng xuất nhập cảnh Caroline Nokes nói: “Anh sẽ luôn mở cửa cho các nhà đầu tư hợp pháp và chân thành, những người cam kết giúp nền kinh tế và doanh nghiệp của chúng ta phát triển.”

“Tuy nhiên, chúng ta cần rõ ràng rằng chúng ta sẽ không tha thứ cho những người không chơi theo luật lệ và tìm cách lợi dụng hệ thống pháp luật.”

“Đó là lý do tôi đề xuất những biện pháp mới. Chỉ những nhà đầu tư thật sự, muốn hỗ trợ những doanh nghiệp tại Anh mới được hưởng lợi từ hệ thống nhập cư của chúng ta”

Hơn 1.000 thị thực đầu tư cấp 1 đã được cấp trong năm kết thúc vào tháng 9 năm 2018.

Bộ nội vụ cho biết các cải cách đối với kế hoạch này sẽ bao gồm việc các nhà đầu tư phải cung cấp kiểm toán toàn diện về tất cả các lợi ích tài chính và kinh doanh của họ.

Các kiểm toán này sẽ phải được thực hiện bởi các công ty kiểm toán được kiểm soát phù hợp của Vương quốc Anh, không liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư đủ điều kiện hoặc đơn xin thị thực nào.

Ứng viên xin thị thực cũng sẽ được yêu cầu chứng minh rằng họ đã kiểm soát được 2 triệu bảng yêu cầu trong ít nhất hai năm.

Các biện pháp khác nhằm mục đích tăng lợi ích cho các công ty Anh bằng cách loại trừ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tăng cường các quy tắc để đảm bảo đầu tư được thực hiện trong các công ty hoạt động và kinh doanh tại Vương quốc Anh.

Cũng sẽ có một quy định mới cho các khoản đầu tư, được Chính phủ hỗ trợ, để trả lại các dự án có lợi ích kinh tế rõ ràng cho Vương quốc Anh, chẳng hạn như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những thay đổi trong kế hoạch này là một phần của cải cách rộng hơn đối với hệ thống visa.

Bộ Nội vụ cũng đang thay thế các tuyến thị thực bậc 1 Sau đại học và Doanh nhân với lộ trình thị thực khởi nghiệp, được công bố vào tháng 6.

Nguồn: Daily Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *