Nông dân Anh cần một “quỹ Brexit”

Các nông dân Anh cần được tiếp cận một quỹ “Brexit” đặc biệt để giúp ngành nông nghiệp thích ứng với luật kinh doanh mới sau khi rời khỏi EU, các nghị sĩ đã cảnh báo.

Phân tích tác động tiềm tàng của việc Anh rời khỏi khối này cho thấy rằng người nông dân phải đối mặt với thuế xuất khẩu nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với EU và có thể được chuyển cho người tiêu dùng dưới hình thức giá cao hơn.

“60 phần trăm xuất khẩu nông nghiệp của Anh và 70 phần trăm nhập khẩu từ EU”, ông Neil Parish, chủ tịch Uỷ ban môi trường, lương thực và nông thôn, nơi đã đưa ra bản báo cáo.

“Để bảo vệ sinh kế của người nông dân ở Anh và bảo đảm an ninh lương thực trong nước sau Brexit, điều quan trọng là chính phủ đưa ra những quan điểm để bảo vệ cả hai. Bước đầu tiên trong quá trình này là tạo ra một kế hoạch của từng ngành nông nghiệp trước khi đưa Nông nghiệp ra thảo luận trước Quốc hội.”

“Nông nghiệp Anh sẽ cần phải thích ứng với tình hình thương mại đã thay đổi theo sau Brexit, do đó chính phủ nên cân nhắc việc đưa nguồn tài chính vào đúng chỗ để nông dân có thể làm như vậy”.

Trong một trường hợp không thỏa thuận, thương mại sẽ hoạt động theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nhóm các nghị sĩ cũng phát hiện ra rằng tự do hóa các rào cản có thể dẫn đến nhập khẩu rẻ hơn, nhưng có thể làm giảm các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật, điều mà họ kêu gọi chính phủ phải thận trọng.

Báo cáo đã được các nhóm kinh doanh hoan nghênh.

Helen Dickinson, người đứng đầu Hiệp hội đường sắt Anh, nói: “Đó không chỉ là những mức thuế mới  mà nó còn sẽ gây áp lực lên giá tiêu dùng.”

“Chính phủ không được giữ gìn trong ý định rời khỏi Liên minh thuế quan, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải chấp nhận các biện pháp kiểm soát biên giới và hải quan, cho phép thực phẩm tiếp tục di chuyển xuyên biên giới không bị gián đoạn”.

Bà nói thêm: “Trước một tháng quan trọng trong các cuộc đàm phán Brexit, báo cáo này nhắc lại nhu cầu cấp thiết về một sự chắc chắn về các quy tắc sẽ điều chỉnh các mối quan hệ thương mại trong tương lai của Anh. Nó đưa ra chi phí áp dụng các rào cản thuế quan và phi thuế quan mới đối với các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác, với những gì người tiêu dùng cuối cùng sẽ phải trả giá.”

Nguồn: Cityam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *