Cách nói về món phở bằng tiếng Anh

Bạn đã bao giờ thử nói về món phở và các thành phần của món phở bằng tiếng Anh?

It’s almost impossible to walk a block in Vietnam’s major cities without bumping into a crowd of hungry patrons slurping noodles at a makeshift pho stand. This simple staple, consisting of a salty broth, fresh rice noodles, a sprinkling of herbs and chicken or beef, is featured predominately in the local diet – and understandably so. To keep up with tourists’ eating trends, vegetarian and tofu pho can now be found in big cities such as Hanoi, Hue, and Sai Gon. It’s cheap, tasty and widely available at all hours.

Gần như không thể nào không bắt gặp hàng phở với các thực khách đang húp xì xụp bát phở lót dạ khi đi dạo trên các đường phố lớn. Món ăn đơn giản này gồm có nước dùng mặn, bánh phở được làm từ gạo, cùng với ít rau hành thái nhỏ và thịt gà hoặc thịt bò, hương vị được làm đặc trưng theo từng địa phương – hiểu đơn giản là vậy. Để theo kịp xu hướng ẩm thực của khách du lịch, phở chay hoặc phở với đậu phụ có thể dễ dàng tìm thấy ở những thành phố lớn như Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Giá phở khá rẻ, ngon và luôn có sẵn ở mọi cung giờ.

Từ mới và cấu trúc:

impossible (adj) /ɪmˈpɑː.sə.bəl/: không thể nào

be impossible to V: không thể làm gì

consist of st: bao gồm cái gì

makeshift (adj) /ˈmeɪk.ʃɪft/: tạm thời

sprinkling (n) /ˈsprɪŋ.kəl.ɪŋ/: rải lên

predominantly (adv) /prɪˈdɑː.mə.nənt.li/: chủ yếu là

tofu (n) /ˈtoʊ.fuː/: đậu phụ

Nguồn: https://www.dkn.tv/hoc-tieng-anh/hoc-va-choi/lang-kinh-viet-nam-diem-danh-9-mon-an-nhat-dinh-phai-thu-p-1.html

Đọc thêm: Cuộc chiến thương hiệu phở Việt trên đất Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *